Monday 16 June 2014

PEMUDA PAS AKAN MENGAKTIFKAN AMSEC (Asian Muslim Youth Secretariat)

Asean Muslim Youth Secretariat atau AMSEC yg ditubuhkan pada tahun 2000 di zaman YB Mahfuz Omar sebagai Ketua Pemuda PAs akan kembali di aktifkan oleh Pemuda PAS sebagai usaha untuk mengabungkan kesatuan pemuda dirantau di Asia Tenggara. Ia akan memberi fokus terhadap isu-isu bersama umat Islam khususnya di rantau Asia Tenggara. Bagi menjayakan usaha ini, Ketua Pemuda PAS Sdr Suhaizan Kaiat telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan kumpulan Pemuda Islam Indonesia. Terkini adalah pada15hb Jun 2014 di Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh Pak Karman Ketua Pemuda PBB, Pak Herman Ketua Pemuda PPP dan pengerak AMSEC di Indonesia Pak Fatur Rahman PBB. Dalam pertemuan berasingan Ketua Pemuda PAS telah mengadakan pertemuan dengan Dr Saleh P.Daulay, Ketua Pemuda, Muhammadiyah di Masjid Azhar, Jakarta. Dr Saleh adalah salah seorang ahli Parlimen Indonesia daripada PAN. Pertemuan singkat juga diadakan dengan Dr Oni daripada Majlis Syariah Indonesia

Pemuda PAS yang mempunyai hubungan baik dengan pimpinan pemuda di Singapura, Filipina, Thailand, Rohingya dan Kemboja akan memudahkan untuk membina kekuatan AMSEC. Pengembangan PASTI peringkat antarabangsa juga akan membantu urusan ini. Dalam perbincangan bersama pemuda Islam Indonesia ini telah dipersetujui untuk mengadakan sessi 'Brainstorming' dalam waktu terdekat melibatkan pengasas AMSEC seperti Sdr Salahuddin Ayub, YB Mahfuz Omar, Dr Raja Ahmad Iskandar, Pak Fatur Rahman dan lain-lain. Sessi ini akan menilai kembali usaha yang telah dibangunkan oleh generasi terdahulu dan bagaimana AMSEC boleh berperanan semula dengan lebih aktif dan melibatkan lebih ramai lagi keanggotaan parti politik dan NGO. 

AMSEC di zaman awal penubuhannya mengangkat YB Hj Mahfuz Omar sebagai pengerusi dan Pak Hamdan Zulfa, Ketua Pemuda Partai Bulan Bintang Indonesia sebagai Timbalan Pengerusi, manakala Salahuddin Ayub sebagai setiausaha sementara Dr Raja Iskandar sebagai sekretariat. AMSEC juga seawal usianya dianggotai oleh 17 organisasi dan parti politik, NGO serta gerakan mahasiswa di rantau Asean.

Pemuda PAS berharap AMSEC dapat memperjuangkan isu-isu umat Islam di Selatan Thailand, Rohingya dan Filipina. Umat Islam yang tertindas memerlukan bantuan daripada pemuda-pemuda. Usaha ini adalah termasuk dalam agenda ke dua Pemuda PAS Malaysia membina hubungan dengan organisasi dalam dan luar negara.

SUHAIZAN KAIAT
Ketua Pemuda PAS Malaysia

No comments:

Post a Comment