Monday 24 March 2014

Tiada murtad direkodkan dalam tempoh 10 tahun

Tiada murtad direkodkan dalam tempoh 10 tahun

Abdul Rahim Sabri |

Berdasarkan rekod, tiada permohonan untuk keluar Islam dibuat di Mahkamah Syariah.

No comments:

Post a Comment