Saturday 8 March 2014

DCA: Hanya dua pasport palsu dalam MH370

DCA: Hanya dua pasport palsu dalam MH370

Koh Jun Lin |

Fakta terdapat penumpang menggunakan pasport palsu mencetuskan spekulasi MH370 mempunyai kaitan dengan pengganas.

No comments:

Post a Comment