Friday 17 January 2014

PR, BN tidak dapat kelebihan isu kalimah Allah - UMcedel

KUALA LUMPUR: Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya (UMcedel) telah mengenal pasti kecenderungan sokongan 57 peratus responden Melayu yang tidak bersetuju dengan penggunaan Kalimah Allah oleh penganut agama lain.

“Daripada 57 peratus ini, pola sokongan terhadap parti digunakan untuk menentukan parti manakah yang mendapat manfaat daripada isu Kalimah Allah ini,” jelas Umcedel daripada hasil kajian yang dilakukan terhadap isu berkenaan.

Hasilnya, 45 peratus responden memihak kepada Barisan Nasional, 40 peratus responden berpihak kepada Pakatan Rakyat dan bakinya 15 peratus tidak pasti.

Oleh itu, jelas Umcedel kedua-dua parti ini dilihat tidak mendapat kelebihan daripada isu Kalimah Allah ini kerana perbezaan antara Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat hanya 5 peratus sahaja.

Kesimpulan berhubung kajian isu kalimah Allah sebagaimana di bawah.

Penggunaan Kalimah Allah merupakan satu isu yang sangat sensitif dalam kalangan responden Melayu berbanding responden Cina dan India.

Secara keseluruhannya, seramai 77 peratus responden Melayu menyatakan bahawa Kalimah Allah tidak boleh digunakan oleh penganut agama lain.

Bagi responden Cina dan India pula, masing-masing 21 peratus dan 28 peratus tidak bersetuju Kalimah Allah digunakan oleh penganut agama lain selain daripada Islam.

Isu yang paling kritikal berkaitan dengan polemik penggunaan Kalimah Allah oleh penganut bukan Islam ialah parti manakah yang mendapat paling banyak manfaat jika isu ini dijadikan bahan kempen pada pilihan raya yang terdekat.

Walaupun majoriti responden Melayu yang terdiri daripada pelbagai aspek latar belakang tidak bersetuju mengenai penggunaan Kalimah Allah oleh penganut agama lain, namun hasil kajian UMcedel menunjukkan hanya 45 peratus responden sahaja memihak kepada Barisan Nasional, 40 peratus kepada Pakatan Rakyat dan 15 peratus tidak pasti.

Dalam konteks politik Malaysia, perbezaan 5 peratus tidak mampu memberi kelebihan kepada mana-mana parti jika isu ini dieksploitasi untuk tujuan politik.

Jelas menunjukkan bahawa isu Kalimah Allah yang hangat dimainkan oleh pihak media ini tidak membawa kepada perubahan secara drastik sokongan pengundi Melayu kepada parti yang disokong sebelum ini.

Isu ini lebih banyak menimbulkan ketegangan hubungan antara kaum daripada mendapat manfaat politik kepada mana-mana parti jika terus dimainkan.

No comments:

Post a Comment